Visserijwet 1963: visserijwetgeving, vispas, extra informatie gesloten tijden en aassoorten

Wetgeving kan snel veranderen, u dient hier rekening mee te houden.
Fishing Info Europe stelt zich niet aansprakelijk voor fouten of onvolkomenheden, danwel enige schade die voortvloeit uit het gebruik van wet of regelgeving zoals beschreven op de pagina's van Fishing Info Europe.

Digitale lijst van Viswateren rechtsgeldig
U heeft wellicht gehoord dat er een wetswijziging heeft plaatsgevonden van de Visserijwet 1963. Deze wijziging is op verzoek van Sportvisserij Nederland (verzoek ingediend eind 2011) en vervolgens in nauw overleg met hen tot stand gekomen. Eind 2014 is het voorstel na de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en allerlei commissies ondertekend en bekrachtigd door onze Koning. Daarna is dit gepubliceerd in het Staatsblad en daarin staat dat deze wijziging per 1 januari 2015 in gaat.

De wetswijziging houdt in dat vissers naast de VISpas en de papieren viswaterlijst, nu ook met de VISpas en een digitale versie van de viswaterlijst (de VISplanner) mogen aantonen dat ze ergens mogen vissen.

Dus als iemand aan de waterkant geen papieren lijst bij zich heeft, dan mag hij vanaf 1 januari 2015 ook via de VISplanner laten zien dat hij ergens mag vissen. Door het VISpasnummer in te vullen kleuren in de App de wateren donkerblauw als hij/zij er mag vissen en rood als hij/zij dat niet mag.

U leest meer op: https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/lijsten-van-wateren/waar-mag-ik-vissen.html

MeeVIStoestemming
De MeeVIStoestemming is een toestemming die iedere VISpashouder per jaar 3 keer kan aanvragen, voor 3 verschillende introducés. Niet VISpashouders kunnen dus maximaal 1 keer meevissen met een VISpashouder.

Meevissers krijgen via de bestelmodule een dagtoestemming die alleen geldig is wanneer zij samen met de VISpashouder, die ook op de MeeVIStoestemming staat vermeld, aan het vissen zijn. De MeeVIStoestemming is alleen overdag geldig (1 uur vóór zonsopkomst tot 2 uur ná zonsondergang) en meevissers moeten alle vis direct terugzetten in hetzelfde water.

De inzet is om laagdrempelig mensen onder begeleiding te laten kennismaken met onze hobby: sportvissen.

Op de website van Sportvisserij Nederland kunt u het laatste nieuws vinden en is straks ook de MeeVIStoestemming te bestellen: www.sportvisserijnederland.nl/vispas/meevistoestemming

Schriftelijke toestemming (Visvergunning)  

 

Om in het binnenwater te mogen vissen heeft elke hengelaar een schriftelijke toestemming nodig van degene die het visrecht heeft op het water waar men wil vissen.
Die visrechthebbende is in de meeste gevallen een hengelsportvereniging of federatie die het visrecht heeft gehuurd voor de leden en deze visrechten via een vergunning beschikbaar stelt.
De VISpas en de daarbij behorende Lijst(en) van Viswateren vormen samen de vergunning, waarmee u kunt vissen in de wateren die in de lijst staan vermeld.

Let Op !!! Voor een aantal wateren in deze lijst geldt een langere gesloten tijd of een hogere minimummaat.

Gesloten tijd vissoorten

Snoek 1 maart tot de laatste zaterdag in mei
Snoekbaars en Baars 1 april tot de laatste zaterdag in mei
Barbeel, Kopvoorn, Sneep, Serpeling, Winde, Vlagzalm 1 april t/m 31 mei
Beekforel, Beekridder, Bronforel 1 oktober t/m 31 maart
Zeeforel, Zalm, Sneep, Vlagzalm, Serpeling, Kwabaal, Elft, en Fint Het GEHELE JAAR VERBODEN  

Gesloten tijd aassoorten
* Van 1 april tot de laatste zaterdag in mei mag er niet gevist worden met:  slachtproducten, een dood visje of een stukje vis (ongeacht hoe groot, alle soorten kunstaas met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.

* Voor het IJsselmeer geldt dit verbod tot 1 juli.

Meeneemverbod Karper en snoek
Karper en snoek moeten altijd direct worden teruggezet in hetzelfde water.

Verbod gebruik levend aas
Het is verboden gewervelde dieren (o.a. levende vissen, amfibieën, vogels of zoogdieren) als aas te gebruiken.
Vissen met maden, wormen, muggenlarven e.d. is wel toegestaan.

Nachtvissen
Het nachtvissen met de hengel wordt in principe het hele jaar toegestaan tenzij het ter plekke anders is geregeld.

Informeer daarom altijd lokaal of nachtvissen is toegestaan zonder extra toestemming. Uitgezonderd zijn in ieder geval de natuurgebieden waar het nachtvissen nu ook al is verboden. Verder is het aldus het ministerie aan de georganiseerde sportvisserij om een en ander in goede banen te leiden. Daarom is het nachtvissen vanaf 1 januari 2013 via een landelijke Nachtvistoestemming geregeld. Deze is te verkrijgen via de website van de federaties of de website van Sportvisserij Nederland. Voor de federatiegebieden van Hengelsport Federatie Friesland, Hengelsport Federatie Groningen / Drenthe en Hengelsport Federatie Oost Nederland is sinds 2012 al een speciale nachtvistoestemming nodig. Belangrijk om hierbij op te merken is dat het gebruik van een tentje of ander schuil- of kampeermiddel met deze wijziging niet wordt vrijgegeven. Dit is en blijft de bevoegdheid van de gemeente.

Nachtvissen is niet toegestaan op het IJsselmeer en in de daaraan gelegen open havens.

Minimummaten vissoorten
Vangt u een vis kleiner dan de minimummaat voor deze soort, dan moet u hem direct in hetzelfde water terugzetten. Voor vissoorten die niet worden genoemd geldt geen minimummaat of ze zijn niet beschermd.
Let Op!!! : vissend met een kleine VISpas moet alle gevangen vis onbeschadigd in hetzelfde water teruggezet worden.

Barbeel 30 cm
Bot 20 cm
Beekforel 25 cm
Kopvoorn 30 cm
Ruisvoorn 15 cm
Serpeling 15 cm
Sneep 30 cm
Snoekbaars 42 cm
Vlagzalm 35 cm
Zeebaars 42 cm
Zeelt 25 cm

Beschermde vissoorten
In de flora en faunawet is een aantal vissoorten opgenomen waarop u niet mag vissen. Vangt u onverhoopt zo'n vis dan moet u deze direct in hetzelfde water terugzetten. Zet een vis die u niet kent, altijd terug.
Het betreft de volgende soorten:
Gestippelde alver - beekprik - bermpje - bittervoorn - elrits - houting - grote modderkruiper - kleine modderkruiper - rivierdonderpad - rivierprik - steur

Algemene voorwaarden VISpas en kleine VISpas.

De houder van de VISpas of kleine VISpas dient zich te houden aan een aantal voorwaarden.
Deze zijn opgenomen in de Lijst van Viswateren. Hieronder vindt u de belangrijkste voorwaarden.

Het is verboden

De hiervoor genoemde voorwaarden gelden voor alle wateren van de viswaterlijst. Per federatiegebied of per water kunnen aanvullende/beperkende voorwaarden gelden.

Deze staan dan afzonderlijk bij de betreffende federatie of bij het betreffende water vermeld.

                     
  info@fishinginfo.eu