Vissen : Sneep (Chondrostoma nasus)

door Fishing Info Europe
 


Kenmerken:

De vis heeft een langgerekte vorm. De brede, stompe bek is onderstandig en ligt onder een vooruitstekende neus. De hoornig, hard aanvoelende lippen vormen een vrijwel rechte spleet. Korte anaal vin met 13 14 vinstralen.

Kleur:

De rug is blauwgroen gekleurd. De flanken zilverachtig met een iets koperkleurige gloed. De buik wit. De vinnen oranjerood. Oranjegele mondhoeken. In de paaitijd wordt de kop overwegend zwart aan de bovenkant.  

Ogen:

Gelig

Lengte:

Tot circa: 50cm. gewicht tot 1,5 Kg. Minimummaat 30 centimeter.

Huid:

56-61 schubben op de ontbrekende zijlijn. Er zijn drie dorsale stekels en drie anale stekels.

Voedsel:

Schraapt het voedsel, algen en kleine diertjes zoals larven, met zijn bek van de stenen.

Leefgebied:

Zeldzaam voorkomend. Gesloten tijd van 01 april tot en met 31 mei. De vis is beschermd in de Visserijwet en de Flora- en Faunawet en staat op de Rode Lijst.
Ze leven in scholen en hebben zuurstofrijk stromend water nodig. Ze zijn te vinden in het stroomgebied van de Limburgse Maas en stroomafwaarts. Paaitijd maart tot eind mei op ondiepe plekken en een met grind of stenen bedekte bodem.

                     
  info@fishinginfo.eu