Vangstverbod paling en wolhandkrab
door Fishing Info Europe

Vanaf 1 april 2011 geldt in een aantal gebieden in Nederland een vangstverbod voor paling en wolhandkrab.

Dioxine

Het vangstverbod is ingesteld omdat uit onderzoek bleek dat veel van de in Nederland gevangen paling en wolhandkrab hoge concentraties dioxine bevatten. Te veel dioxine is schadelijk voor de gezondheid van mensen.

Vangstverbod voor beroeps- en sportvissers

Vanaf 1 april 2011 is het zowel verboden om bepaalde vistuigen te gebruiken als om paling of wolhandkrab in je bezit te hebben in of in de onmiddellijke nabijheid van de aangewezen gebieden. Het vangstverbod geldt voor iedereen, dus voor beroepsvissers, maar ook voor sportvissers.

Straf of boete

Het vissen met een hengel wordt niet verboden. Vissers die op andere vissoorten vissen maar daarbij toch een paling of een wolhandkrab vangen, moeten het dier onmiddellijk terugzetten in het water. Voor overtreding van het verbod kan een beroepsvisser een straf kan krijgen of een boete van maximaal 76.000; voor een sportvisser kan die boete maximaal 19.000 bedragen.

Wetsartikel   /   Artikel in de Staatscourant

Overzicht gebieden vangstverbod paling en wolhandkrab

Vanaf 1 april 2011 geldt in een aantal gebieden in Nederland een vangstverbod voor paling en wolhandkrab. Op de kaarten is in blauw per gebied aangegeven waar het vangstverbod geldt.

ijssel-noord ijssel-zuid
Gebied IJssel-Noord                         Gebied IJssel-Zuid

maas-noord maas-zuid
Gebied Maas-Noord                          Gebied Maas-Zuid

noordzeekanaal-oost noordzeekanaal-west
Gebied Noordzeekanaal-Oost            Gebied Noordzeekanaal-West

rivieren-1 rivieren-2
Gebied Rivieren-1                            Gebied Rivieren-2

rivieren-3 rivieren-4
Gebied Rivieren-3                            Gebied Rivieren-4


info@fishinginfo.eu