Gedragscode

door Fishing Info Europe
 

Aanvullend op de wettelijke regels en aanvullende voorwaarden voor de vispas en eventuele andere visvergunningen, zijn door Sportvisserij Nederland verschillende gedragscodes opgesteld met betrekking tot de omgang met vis, lood en leefnetten.


De belangrijkste worden hierna genoemd :

Omgaan met vis :

Een goede tip is een spons aan een touwtje, drijvend in het water, die u elke keer naar u toe kunt halen om uw handen nat of schoon te maken.

Loodcode :
Lood hoort niet in het milieu. Het is gevaarlijk voor mens en dier. Gebruik lood daarom zo beperkt mogelijk en ga verlies tegen.
Belangrijke aanbevelingen zijn :

- Koop alleen dispenser doosjes hagellood die slechts 1 loodje per keer afgeven.
- Gebruik alleen zacht hagellood, dit is gemakkelijk van de lijn te verwijderen en meermalen te gebruiken.
- Gebruik bij kunstaas wat lood bevat een kunstaasredder, waardoor u minder verspeelt.
- Deponeer lood dat u niet meer gebruikt bij het chemische afval.

Veel mensen gaan nog steeds nonchalant om met lood en bijten het loodje vast met de tanden. Dit is uitermate ongezond.

Leefnetcode :
In het algemeen geldt, hoe minder handelingen er met de vis worden gedaan, hoe kleiner de kans op beschadiging. Iedere extra handeling betekent extra risico. Gebruik daarom alleen een leefnet als het echt nodig is, anders liever niet.

Wilt u een leefnet gebruiken of moet uw leefnet worden vernieuwd, kies dan voor een leefnet met de volgende eigenschappen :
- Een diameter van 40 cm of meer.
- Een lengte van 2 1/2 meter of meer.
- Een maaswijdte van maximaal 6 mm.
- Knooploos gemaakt van zacht materiaal, voorzien van voldoende hoepels om het goed uit te leggen.
- Een zo groot mogelijk deel dient onder water te zijn.
- Het dient zo veel mogelijk horizontaal te worden geplaatst.
- De vis dient zo kort mogelijk in het net te verblijven.
- Er mag zich niet teveel vis in het net bevinden
- Het net dient voorzichtig te worden geleegd.

Zorg bij gebruik van het leefnet dat :
- Een zo groot mogelijk deel van het net onder water is, zodat de vis het volume kan benutten
- Het leefnet bij voorkeur horizontaal uitgestrekt uitstaat i.p.v. verticaal, golven geen vat hebben op het
  leefnet om beschadiging van de vis te voorkomen.
- De vis zo kort mogelijk in het leefnet verblijft.
- Er niet teveel vis in het leefnet zit.
- Het leefnet voorzichtig wordt leeggemaakt.

Buiten de normale geldende gedragsregels zijn er voor de karpervissers een aantal specifieke regels :
- Vis alleen met visveilige systemen.
- Houdt de vis nat bij het onthaken en fotograferen.
- Ga verantwoord om met het gebruik van de bewaarzak
- Zet de karper terug in het water waarin deze is gevangen.

Gedragscode sportvisserij en duiken

                     
  info@fishinginfo.eu