Visserijwet : Boetes

door Fishing Info Europe
 

Iedereen die ergens wil vissen maar niet zelf de visrechthebbende is, heeft voor het vissen de schriftelijke toestemming van de visrechthebbende nodig.

BOETEBEDRAGEN per 1-1-2023

Als op de plaats van een bedrag, * is vermeld is geen tarief vastgesteld omdat:
a. de overtreding aan de hand van het proces-verbaal individueel moet worden beoordeeld;
b. een recidiveregeling van toepassing is;
c. de tarieven zijn vastgesteld in een andere richtlijn.

De op de visserijwetgeving betrekking hebbende feitcodes zijn uitsluitend van toepassing op door particulieren gepleegde overtredingen. Indien sprake is van beroepsmatig handelen dan moet proces-verbaal worden opgemaakt.

Bovenop de boete komen nog € 9,- administratiekosten.

De kustvisserij uitoefenen zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het visrecht van dat water:
Artikelnummer  Feitnummer  Overtreding Boetebedrag
21 lid 1 ViW H 631 a - met meer dan twee hengels of de peur
€  100,-

De kustvisserij uitoefenen of plegen uit te oefenen en niet op eerste vordering van een opsporingsambtenaar ter inzage afgeven van:
Artikelnummer Feitnummer Overtreding Boetebedrag
21 lid 1 ViW H 633 a - de schriftelijke toestemming (meer dan twee hengels) €  100,-
Artikelnummer Feitnummer Overtreding Boetebedrag
21 lid 1 ViW H 633 b
- de schriftelijke toestemming (bij overige toegestane vistuigen) € 550,-

De binnenvisserij uitoefenen zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het visrecht van dat water
Artikelnummer  Feitnummer  Overtreding Boetebedrag
21 lid 1 ViW H 645 a - met één of twee hengels € 150,-
21 lid 1 ViW H 645 b - met één peur € 250,-
21 lid 1 ViW H 645 c - met meer dan twee hengels € 330,-

De binnenvisserij uitoefenen of plegen uit te oefenen en niet op eerste vordering van een opsporingsambtenaar ter inzage afgeven van:
Artikelnummer  Feitnummer  Overtreding Boetebedrag
55 lid 1 sub b ViW H 647 b - de schriftelijke toestemming € 100,-
55 lid 1 sub b ViW H 647 c - huurovereenkomsten en andere bescheiden € 100,-

Niet toegestaan vistuig:
Artikelnummer  Feitnummer  Overtreding Boetebedrag

H 648 - vissen met een niet toegestaan vistuig *

Vissen met een toegestaan vistuig dat niet aan de vereiste voorwaarden voldoet, bij het vissen met:
Artikelnummer  Feitnummer  Overtreding Boetebedrag
4 RB H 650 a - 1 of 2 toegestane vistuigen € 300,-
4 RB H 650 b - meer dan 2 toegestane vistuigen *

Vissen in gesloten tijd (van 1 april t/m 31 mei) met :
Artikelnummer  Feitnummer  Overtreding Boetebedrag
6 lid 1 a RB H 652 a - een hengel geaasd met in die periode verboden aas € 100,-
6 lid 1 e RB H 652 b - een staand net € 300,-
6 lid 3 RB H 654 - vissen tijdens de door de minister vastgestelde periode, in een door hem aangewezen water € 100,-
7 RB H 656 - tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang € 100,-

Stuw/vispassage:
Artikelnummer  Feitnummer  Overtreding Boetebedrag
9 RB H 660 - vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht binnen een afstand van 75 meter   stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw aangebrachte vispassage of binnen een straal van 25 meter voor de bovenmond van deze vispassage € 150,-

Voorhanden hebben van vistuigen op of in de nabijheid van enig binnenwater:
Artikelnummer  Feitnummer  Overtreding Boetebedrag
lid 10 1 RB H 662 a - van een vistuig dat (op dat moment) op dat water niet gebruikt mag worden
€ 100,-
lid 10 1 RB H 662 b - van één of twee hengel(s), terwijl je geen toestemming (vergunning) hebt om daar te vissen € 100,-
lid 10 1 RB H 662 c - van één peur of meer dan twee hengels, zonder bevoegd te zijn hiermee te vissen en/of zonder de vereiste toestemming van de visrechthebbende
€ 150,-
lid 10 1 RB H 662 d - een ander toegestaan vistuig zonder bevoegd te zijn hiermee te vissen en/of zonder de vereiste toestemming van de visrechthebbende € 300,-
lid 10 1 RB H 662 e - van een niet toegestaan vistuig *

Levend aas:
Artikelnummer Feitnummer  Overtreding Boetebedrag
2c lid 2ViW jo 2 BVLA H 664 - vissen in kust- of binnenwater met een levende vis als aas
*

Minimum maten en gesloten tijden (vis):
Artikelnummer  Feitnummer  Overtreding Boetebedrag

H 666 - ondermaatse vis gevangen in zee- kust- of binnenwater niet direct terugzetten € 150,-

H 668 - vis niet onmiddellijk nadat deze is opgehaald tijdens de voor die vissoort geldende gesloten tijd, weer in hetzelfde water terugzetten
niet beroepsmatige visserij
€ 150,-

H 670 - gerookte aal kleiner dan 25 cm in voorraad hebben, vervoeren, te koop aanbieden, vervreemden, afleveren, bewerken of verwerken niet beroepsmatige visserij
€ 300,-

Valse naam / identificatieplicht:
Artikelnummer  Feitnummer  Overtreding Boetebedrag

D 515 - een valse naam, voornaam, geboortedatum, etc. opgeven € 420,-

D 517 - niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden € 100,-

Geluidshinder / nachtrumoer:
Artikelnummer  Feitnummer  Overtreding Boetebedrag
  H 205 - veroorzaken van geluidshinder voor een omwonende / de omgeving
€ 150,-
  H 200 - verstoren van de nachtrust door rumoer of burengerucht
€ 150,-
Vuur stoken :
Artikelnummer Feitnummer Overtreding Boetebedrag

H 320 - in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben (Algemene Plaatselijke Verordening)
€ 300,-

                     
  info@fishinginfo.eu