Spiegel- en Blijkpolderplas

door Fishing Info Europe


Let op !!! Hier mag sinds enkele jaren niet meer gevist worden.De Spiegel- en Blijkpolderplas gelegen bij Nederhorst den Berg, is een mooie rustige plas. Glashelder water, schoon en omringd door schitterende natuur, een prachtige omgeving.

Vissoorten :

1. Spiegel - en Blijkpolderplas (diepe plas : ontwikkeling van baars-blankvoorn naar marene-baars diepwatertype) Grote! snoek (123cm), baars, ruisvoorn (> 3 pond), karpers en als bijzonderheid : kwabaal (kabeljauwachtige). Voor deze plas is tot nader order geen vergunning meer te verkrijgen.

2. Vecht : De Vecht is in ontwikkeling van troebel naar helder water : dit betekent overgang van snoekbaars-brasem naar snoek-blankvoorn watertype.
De wateren in dit gebied vallen niet onder de vispas en staan niet vermeld op de landelijke lijst van viswateren.
U kunt voor de Vecht een aparte schriftelijke toestemming aan vragen bij:


U moet er rekening mee houden dat er regelmatig controle plaatsvindt.

Wanneer u uw visplek niet schoon achterlaat of u niet aan de regels houdt, die op de vergunning vermeld staan, kan uw visvergunning worden ingetrokken.

Wilt u meer informatie mail dan naar :

info@fishinginfo.eu


info@fishinginfo.eu