Vissen : Vetje (Leucaspius delineatus)

door Fishing Info Europe
 


Kenmerken:

Een onvolledige (schuin aflopende) zijlijn en een lange anaal vin. De bek is bovenstandig.

Kleur:

Zilverachtige kleur. Een staalblauwe band loopt in de lengterichting over de flanken tot aan de staartwortel.

Ogen:

Relatief grote ogen.

Lengte:

7 tot 9 cm met een maximum van 12cm

Huid:

7-13 schubben op de zijlijn.

Voedsel:

Algen, dierlijk plankton en plantaardig materiaal, aan het wateroppervlak levende insecten, kreeftachtige als watervlooien.

Leefgebied:

Vrij zeldzaam. Komt plaatselijk in grotere aantallen voor in de bovenste waterlagen, zowel in kleine stilstaande wateren, beken, kleine rivieren, als in grote plassen. Komt voor in Oost-, Midden- en West-Europa (o.a. Nederland). De vis is bestand tegen relatief hoge watertemperaturen van 30 tot 35 C. Paaitijd van april tot juni bij een watertemperatuur van 17 C.  

                     
  info@fishinginfo.eu