Vissen : Riviergrondel (Gobio gobio)

door Fishing Info Europe
 


Kenmerken:

Een slanke vis met een onderstandige bek. Er zijn 2 bekdraden aanwezig, 1 in elke hoek van de bek.

Kleur:

Bruin gekleurde vis met een rij donkere vlekjes op de zijkant. Boven water is een blauwe weerschijn te zien.

Ogen:

Geel oranje iris

Lengte:

Ongeveer 20cm

Huid:

Een zijlijn streep is zichtbaar.

Voedsel:

Voornamelijk (muggen)larven, wormpjes, kreeftachtigen.

Leefgebied:

Algemeen voorkomend. Heeft een voorkeur voor het heldere, stromende water van beken. Komt niet alleen voor in rivieren, maar ook plaatselijk in diverse stilstaande wateren. Er geldt geen minimummaat of gesloten tijd. Paaitijd april t/m juni, bij een watertemperatuur van 12 tot 17 C, op een schone zand- of grindbodem met langzaam stromend water.

                     
  info@fishinginfo.eu