Vissen : Rivierdonderpad (Cottus gobio)

door Fishing Info Europe
 

Ook wel kwakbol of rivierknorhaan genoemd.

Kenmerken:

Kort stevig lichaam, met een op een pad gelijkende kop. De 2 rugvinnen grenzen aan elkaar, waarbij het achterste deel beduidend langer is als het voorste deel. Op het kieuwdeksel zit een omhoog wijzend stekeltje.

Kleur:

Donkerbruin met onregelmatige roodachtige vlekken, soms zitten daar ook witte vlekken tussen.

Ogen:

Dicht bij elkaar boven op de kop.

Lengte:

Tot circa: 15cm.

Huid:

Schubben ontbreken.

Voedsel:

Hoofdzakelijk insectenlarven, wormpjes en kleine kreeftachtigen.

Leefgebied:

Vrij zeldzaam en staat op de lijst van beschermde diersoorten. Komt in geringe aantallen voor in heldere, snelstromende of stilstaande wateren. Heeft een voorkeur voor een harde, stenige bodem. Paaitijd maart tot mei.

                     
  info@fishinginfo.eu