Vissen : Kleine modderkruiper (Cobitis taenia)

door Fishing Info Europe
 


Kenmerken:

Langgerekt bodemvisje. 6 korte bekdraden waarvan 4 op de bovenlip en 2 in de hoeken van de bek.  Onder het oog bevindt zich een gevorkt stekeltje.

Kleur:

Lichtbruin gekleurd lichaam, bedekt met donkerbruine ronde vlekken. De rug- en staartvin zijn bezet met rijen streepjes.

Ogen:

Bruin

Lengte:

Tot circa: 13cm. Gewicht tot zo'n 5 gram.

Huid:

Kleine schubben, bedekt met een dikke slijmlaag. 14 tot 16 donkere vlekken op de flanken.

Voedsel:

Voornamelijk wormen(zoals Tubifex), insectenlarven, slakken en kreeftachtigen.

Leefgebied:

Vrij zeldzaam. Komt voor in schone, heldere wateren, die stilstaan of middelmatig stromen. Een voorkeur voor rijke begroeiing met hogere waterplanten, een zandbodem of een laag van zacht, los slib hebben de voorkeur. Paaitijd mei t/m juni. De kleine modderkruiper is opgenomen in de Flora- en faunawet en staat in bijlage 3 van de Conventie van Bern.

                     
  info@fishinginfo.eu