Vissen : Kleine marene (Coregonus albula)

door Fishing Info Europe
 


Kenmerken:

Langgerekt lichaam, zonder zijlijn. Een vetvin. Een bovenstandige bek.

Kleur:

Zilverkleurig

Lengte:

Maximaal 45 cm. Gewicht tot 1 Kg.

Huid:

82-84 schubben op de zijlijn.

Voedsel:

Voornamelijk dierlijk plankton. Aas : een klein stukje worm.

Leefgebied:

Zeer zeldzaam voorkomend. Leeft in zoet, zout dan wel in brak water maar is gebonden aan een gematigd klimaat. De maximale diepte waar op de vis kan leven is 30 meter. Komt voor in de binnenwateren van Europa, de voormalige Sovjetunie en het noordoosten van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Is in de 20e eeuw enkele malen in ons land aangetroffen.

                     
  info@fishinginfo.eu