Vissen : Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis)

door Fishing Info Europe
 


Kenmerken:

Langgerekte ronde vis met 10 bekdraden, waarvan 4 op de onderlip, 2 in de hoeken van de bek en 4 op de bovenlip. Een zijdelings afgeplatte staart.

Kleur:

Een bruine tot donkerbruine rug en flanken, met een donker vlekkenpatroon. Buik geeloranje.

Lengte:

Tot circa: 25cm. Maximaal 30 cm. Gewicht tot zo'n 200 gram.

Voedsel:

Zoekt zijn voedsel in de bodem. Voornamelijk wormen, watervlooien, muggenlarven en kreeftjes.

Leefgebied:

Vrij zeldzaam. Leeft in ondiep, stilstaand of zeer langzaam stromend water met een goede waterkwaliteit. Op een bodem met een dikke modderlaag en veel planten. Is vooral 's-nachts actief. Paaitijd maart tot eind juni, op ondiepe plekken.
 

                     
  info@fishinginfo.eu