Vissen : Grote marene (Coregonus lavaretus)

door Fishing Info Europe
 


Kenmerken:

Vetvin aanwezig. Onderstandige bek, de bovenkaak steekt voor de onderkaak uit.

Kleur:

Rug blauwgroen tot grijsgroen. Flanken zilverkleurig. Rugvin, anaal vin en staartvin grijs. Randen van borst- en buikvinnen grijs. Buik is wit.

Lengte:

Maximaal 60cm. Gewicht tot 10 Kg.

Huid:

95-98 schubben op de zijlijn.

Voedsel:

Voornamelijk dierlijk plankton

Leefgebied:

Zeer zeldzaam voorkomend. Leeft in koud, zout en brak water. Leven in het Noord- en Oostzeegebied in rivieren en riviermondingen, maar voornamelijk in bergmeren. Wordt zo nu en dan in de Rijn aangetroffen. Kan de inhoud van de zwemblaas regelen met behulp van hun bek en kieuwen. Paaitijd in de wintermaanden op een grindbodem.

                     
  info@fishinginfo.eu