Vissen : Gestippelde alver (Alburnoides bipunctatus)

door Fishing Info Europe
 


Kenmerken:

Eindstandige bek. Gebogen zijlijn met aan weerszijden door zwarte streepjes.

Kleur:

Geelbruin met een zilverwitte buik, met soms een lichtzwarte band op de flank.

Ogen:

Geel/wit

Lengte:

Tot circa 15cm. Gewicht tot 50 gram.

Huid:

Driehoekige donkere vlekjes over de zijlijn.

Voedsel:

Insecten, insectenlarven, kleine kreeftachtige en wormpjes, plankton, draadalgen.

Leefgebied:

Zeer zeldzaam voorkomend schoolvisje, die voorkomt in koude, snelstromende waterlopen met een grindbodem. Leeft bij een watertemperatuur van 10 tot 18C. Lang geleden uit de Nederlandse wateren (riviertjes en beken) verdwenen, maar kortgeleden echter weer ontdekt in enkele Limburgse beken. Paaitijd van half april tot eind juni.

                     
  info@fishinginfo.eu