Vissen : Elrits (Phoxinus phoxinus)

door Fishing Info Europe
 


Kenmerken:

Klein, gestroomlijnd visje met ronde vinnen en een eindstandige bek. Op de zijden bevinden zich donkere vlekken. De mannetjes tonen in de paartijd een felgekleurd paaikleed.

Kleur:

Olijfgroene rug, zwartgemarmerd en aan weerszijden een goudkleurige streep. Witgele buik. In de paaitijd worden de mannetjes donkerder en de buik wordt rood met een metaalachtige glans.

Ogen:

Wit/geel

Lengte:

Tot circa 13cm. Gewicht 200 gram.

Huid:

Schubben zijn zo klein dat ze met het blote oog nauwelijks zichtbaar zijn. Op de flanken donkere vlekken.

Voedsel:

Voornamelijk insectenlarven als muggenlarven en kleine kreeftachtige als watervlooien.

Leefgebied:

Zeer zeldzaam voorkomend, in helder stromend water met een bodem van zand of grind. Wordt plaatselijk in de Limburgse Geul en in een beek op de Oostelijke Veluwe aangetroffen. Staat op de rode lijst.

                     
  info@fishinginfo.eu