Vissen : Bruine Amerikaanse dwergmeerval (Ameiurus nebulosus)

door Fishing Info Europe
 


Kenmerken:

Er zijn 8 bekdraden aanwezig, waarvan 4 op de onderkaak, 2 in de hoeken van de bek en 2 op de kop. Een nauwelijks gevorkte staart. Een aan de binnenkant sterk getande stekel op de borstvinnen. Er is een vetvin aanwezig. De vis heeft geen zijlijn, maar wel één rugvin en één anaal vin. Er zijn één dorsale stekel en één anale stekel. Verder zijn er zes dorsale stralen.

Kleur:

Sterker gevlekt bruin als de Zwarte (Amerikaanse) dwergmeerval (Ameiurus melas)

Lengte:

Tot circa: 50 cm met een gewicht van 2,5 Kg.

Huid:

Ongeschubd. Grote tanden op de borstvin.

Voedsel:

Voornamelijk insectenlarven, slakjes, visjes en soms plantendelen.

Leefgebied:

Zeldzaam voorkomend. Leeft in stilstaand of langzaam stromend water. Komt van oorsprong uit het oosten van de Verenigde Staten en Canada. Wordt plaatselijk in Noord-Brabant en Limburg, in het Hollandse plassengebied en in wateren rond Amsterdam gevonden. Kan worden verward met de zwarte Amerikaanse dwergmeerval. Paaien in het voorjaar als de watertemperatuur de 15°C bereikt.
Aas: Brood, garnalen, kaas, mosselen, slakken, stukjes vis, vlees, (plastic)wormen, lichte spinners, lepels, kleine jigs en een natte vlieg.

                     
  info@fishinginfo.eu