Vissen : Bronforel (Salvelinus fontinalis)

door Fishing Info Europe
 


Kenmerken:

Op het gehele lichaam komen verspreid zwarte en rode stippen voor, uitgezonderd de buik. Over de zijlijn loopt een horizontale purperen band. Er is een vetvin aanwezig. De rugvin is geelzwart gevlekt.

Kleur:

Rug bruingroen wat langzaam overgaat in een geelgroene flank. Borst- en buikvinnen en de aarsvin, hebben witte rand. Oranjekleurige vinnen. Bonte groenachtige, gele, donker roodachtige stippen, vaak blauwomrand. De buik is roodachtig, soms geelachtig. In de paaitijd zijn de mannetjes oranjerood.

Ogen:

Gelig

Lengte:

Tot circa 55 cm.

Huid:

Een zijlijn ontbreekt. Er zijn drie dorsale stekels en drie anale stekels aanwezig.

Voedsel:

Voornamelijk insecten, insectenlarven, kreeftachtige en kleine vissen. Aas: Powerbait, Meelwormen, maden, morio's, springwormen, regenwormen, krekels, sprinkhanen, kunstvliegen.

Leefgebied:

Uitheems, vrij zeldzaam voorkomend. Komt oorspronkelijk uit Noord Amerika. De beekforellen verlangen heldere, zuurstofrijke beken met zoet, zout als brak water en een variatie aan stroomsnelheid. Wordt uitgezet in o.a. het brakke Veersemeer, Delta-wateren en kleine hengelwateren. Kan zich in Nederland niet voortplanten. Paaitijd oktober t/m februari.

                     
  info@fishinginfo.eu