Vissen : Blauwband (Pseudorasbora parva)

door Fishing Info Europe
 


Kenmerken:

Een torpedovormig visje met een bovenstandige bek. Met een, niet altijd goed zichtbare, donkere band van de neus tot aan de staart.

Kleur:

Zilverkleurig met een horizontale blauwe band van het oog horizontaal tot aan de staart. Kop en kieuwdeksels zijn dan violet en roodachtig. Mannetjes zijn donkerder van kleur, in de paaitijd staalblauw.

Ogen:

Donkergroen/geel

Lengte:

oOngeveer 7 tot 11cm

Huid:

Over het lichaam loopt een onduidelijke lengtestreep en heeft geen zijlijn.

Voedsel:

Kleine kreeftachtigen, watervlooien, slakjes en algen.

Leefgebied:

Zeer zeldzaam voorkomend. Leeft in snelstromende rivieren en beekjes maar ook in stadsvijvers. Vissoort uit Oost-AziŽ. De vis kan zeer goed tegen vervuiling en schommelingen in het zuurstofniveau. Breidt zich naar het westen uit. Kan worden aangetroffen in beken en andere wateren in Noord Limburg en in Maas en Rijn. De paaitijd loopt van mei tot aan oktober/november.

                     
  info@fishinginfo.eu