Vissen : Bermpje (Barbatula barbatula)

door Fishing Info Europe
 


Kenmerken:

Onderstandige bek met 6 draden van ongelijke lengte aanwezig, waarvan 4 op de bovenlip en 2 in de hoeken van de bek. De voorzijde van de rugvin bevindt zich vóór de voorzijde van de buikvinnen.

Lengte:

Tot circa: 15cm

Huid:

Lichaam en vinnen zijn onregelmatig vaag gevlekt.

Voedsel:

Diertjes, zoals muggen­larven, waterpissebedden, vlo­kreeften, larven van kriebelmuggen, slakken, wormen en watervlooien.

Leefgebied:

Vrij zeldzaam voorkomend. Komt wel voor in veel beken en kleine rivieren op zandgrond, waarop ook grind, kiezels, stenen en hier en daar slib mag voorkomen. Waterdiepte 10 tot 25cm en een stroomsnelheid tussen de 10 en 20 cm/s. Het bermpje is voornamelijk 's nachts actief. In de winter verblijft het bermpje in kleine holten in ondiep water paaitijd van april tot juni, bij een watertemperatuur van ongeveer 18 °C.

                     
  info@fishinginfo.eu