De Zwartvisser

door Fishing Info Europe.
 

Als controleur hengelsport, heb ik mij de afgelopen jaren verwonderd over de grote hoeveelheid vis met verwondingen, die mij regelmatig werden getoond aan de waterkant.

Dit zag er als volgt uit : strepen over de rug van de vis alsof men er een hark overheen had gehaald.
Heb een paar biologen geraadpleegd, deze hadden hier maar één verklaring voor : De aalscholver (Phalacrocorax carbo).

     aalscholver

Deze deugniet beschadigd de vis die hij net niet naar binnen kan krijgen, zijn ogen zijn meestal groter dan zijn bek.

Ik heb mij in verbinding gesteld met een medewerker van de Nederlandse Voedsel en Waren Authoriteit.
Deze vertelde mij het volgende : Het was hen bekend dat de aalscholver veel schade toebrengt, maar hij is beschermd en dus kan er aan deze deugniet niets gedaan worden. Ook visvijvers hebben het zwaar te verduren, vooral de forellenvijvers die men tegenwoordig afschermt met netten.

De aalscholver neemt nog steeds in aantal toe.
Het reguleren van deze vogel is een probleem wat ligt bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De aalscholver komt voor in Europa, Azië, Afrika, Noord-Amerika en Australië. Hij kan een lengte bereiken van 80 – 90 centimeter. In september trekt hij naar het Middellandse zeegebied en in maart komt hij weer terug naar de nestplaatsen in Midden-Europa. Meestal nestelen ze in kolonies. Het nest is gemaakt van takjes in bomen. Het wijfje legt 3 tot 4 blauwgroene eieren. De jongen komen na 27 – 30 dagen uit en blijven ongeveer 7 tot 8 weken in het nest. Ze voeden zich in de hoofdzaak met vis.

Vaak zien de bomen waarin ze nestelen er zeer mistroostig uit, hun uitwerpselen zijn zeer scherp en doen veel schade aan de bomen.

                     
  info@fishinginfo.eu