Visvangsten 2009

door Fishing Info Europe.
 

Het afgelopen jaar is niet bepaald een goed visjaar geweest.

Door het gehele land loopt de visstand achteruit, mede door het aalscholverprobleem, de klimaatverandering, de afname van fosfaten en het meenemen van meer dan de toegestane hoeveelheid, of verboden vissoorten.

Aan de viscontrole wordt door de kant van de politie weinig of geen aandacht besteedt. Door het ontbreken van mankracht heeft het bij hun absoluut geen prioriteit.

Op en aan het water wordt het drukker. Steeds meer mensen vinden liefhebberij in water- en hengelsport, de laatste mag zich dan ook verheugen op een toenemend aantal leden.

Hengelsportorganisaties en verenigingen proberen zo goed mogelijk de sportvis belangen veilig te stellen. Dit is niet altijd even gemakkelijk, daar zij voor veel problemen komen te staan, er is namelijk weinig draagvlak voor de hengelsport in de politiek en daar zal verandering in moeten komen.

Ons land telt meer dan een miljoen sportvissers, die graag willen blijven vissen. Sommige politieke partijen hebben liever dat er helemaal niet meer gevist wordt, dus overweeg dit in uw keuze.

                     
  info@fishinginfo.eu