Niet meer vissen op Spiegel- en Blijkpolderplas

door Fishing Info Europe


In het verleden had dhr. Hoetmer, beroepsvisser in Nederhorst den Berg de visrechten van o.a. de Spiegel- en Blijkpolderplas welke hij pachtte van Natuurmonumenten en waar hij ook visvergunningen voor uitgaf.
Helaas is hij jaren geleden samen met Jan van Wettum door een tragisch ongeval om het leven gekomen. De erfgenamen hebben het nog een jaar voort mogen zetten daarna was de pacht verlopen.
Sindsdien is er door Natuurmonumenten geen visrecht meer afgegeven.
En zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende (Natuurmonumenten) mag er niet gevist worden.
Veel verwoede hengelaars hopen dat er in de toekomst een mogelijkheid komt, zodat ze daar weer naar hartenlust kunnen hengelen.


info@fishinginfo.eu