Visles op school

door Fishing Info Europe.
 

In een waterrijke gemeente als Wijdemeren, waar de meeste mensen wel eens in aanraking komen met de hengelsport, hetzij dat ze zelf graag een hengeltje uitgooien of dat de kinderen of kleinkinderen vissen, is het natuurlijk niet vreemd dat er op de scholen ook enige aandacht aan wordt besteedt.

De hengelsport begint ook een economisch belang te krijgen, het trekt veel (buitenlandse) toeristen aan.

Laatst heb ik op de RK. Basisschool Sint Jozef in Nederhorst den Berg, 2 uurtjes visles mogen geven. Het is bijzonder leuk om te ervaren hoe gefascineerd deze jongelui de lessen volgen. Ik hoop dan ook dat andere scholen in Wijdemeren dit voorbeeld zullen volgen.

visles op school

De visles bestaat uit verschillende onderdelen : veiligheid aan de waterkant, een stukje biologie en dan natuurlijk niet te vergeten : de hengelsport en visserijwet.

Scholen die belangstelling hebben, kunnen zich opgeven via : schleyd@hetnet.nl

                     
  info@fishinginfo.eu