Stropers opgepakt

door Fishing Info Europe.
 

Het Gooi wordt al enige tijd geteisterd door visstroperij, voor sommige lieden een lucratieve bezigheid. Van heinde en verre komt men hier de wateren leeg vissen. De vangsten worden veelal onderhands aan horeca en vishandel verkocht.
Onder visstroperij wordt verstaan de overtreding van artikel 21 van de Visserijwet: het vissen in andermans water zonder vergunning van de rechthebbende op het visrecht, waarna de illegaal gevangen vis in het commerciŽle circuit verdwijnt. Het uitoefenen van de recreatieve sportvisserij zonder de vereiste visdocumenten wordt als zwartvissen bestempeld.
De visstroperij heeft inmiddels zulke vormen aangenomen dat niet alleen de snoekbaars in steeds meer wateren in zijn voortbestaan wordt bedreigd, maar dat hele leefgemeenschappen in het water dreigen te worden ontwricht. Daarmee worden de beroeps- en de sportvisserij ernstig gedupeerd.
Daar waar de hengelsportsector zich vaak samen met natuurorganisaties al jarenlang inzet voor een duurzame en ecologisch verantwoorde visstand en visserij, wordt dit door stroperij ondermijnd.
Visstroperij is tegenwoordig een economisch delict en wordt zwaar beboet.
Het Regionale Milieu Team van de politie Midden Nederland belast met de Flora- en Faunawetgeving, wordt de laatste tijd zwaar belast met het toezicht op de visstroperij en doet er dan ook alles aan om het te stuiten. Het is moeilijk deze lieden te snappen want ze gaan zeer omzichtig te werk en het kost de politie dus veel tijd en mankracht.

Na twee dagen van observatie en posten heeft het Regionale Milieu Team Loosdrecht op zaterdag 16 maart j.l. twee verdachten, een 52 jarige man uit Loosdrecht en een 63 jarige man uit Berkenwoude welke al enige tijd in de gaten werden gehouden, aangehouden op verdenking van visstroperij. Zij konden geen geldige schriftelijke toestemming van de Kamer van de Binnenvisserij overleggen.


In de boot lag een flinke berg staande netten welke voornamelijk door beroepsvissers worden gebruikt voor het vangen van baars en snoekbaars. In deze netten zat een grote partij snoek en snoekbaarzen vast. Zij waren zodanig slecht behandeld dat een aantal van hen het niet overleefd hebben, negentien snoekbaarzen met een totaal gewicht van 52 kg, zes brasems en ťťn roofblei. De dode snoekbaarzen en roofblei zijn geschonken aan een verzorgingstehuis in Naarden.

 

 

Gelukkig kon de overgebleven vis waaronder elf snoeken variŽrend in lengte van 60 tot 120 cm, worden gered en levend in het water worden teruggezet.

Bij de aanhouding zijn er vijf staande netten van ieder 50 meter lang in beslag genomen. Na verhoor zijn in de dagen daarna nog meer staandwant, netten en aalfuiken uit de Loosdrechtse Plassen naar boven gehaald en in de werkhaven van het Plassenschap Loosdrecht afgeleverd.
In totaal werd er 1120 meter staandwant in beslag genomen, 25 palingfuiken en 100 kg vis.

 
Tegen verdachten is proces-verbaal opgemaakt.

                     
  info@fishinginfo.eu