Steeds meer jongeren zoeken het viswater op

door Fishing Info Europe.
 

Het aantal jeugdvissertjes is het afgelopen jaar dan ook flink toegenomen. Opvallend is dat de meesten de voorkeur geven aan een werphengel en hoofdzakelijk op roofvis vissen, het avontuur lokt. Het is natuurlijk ook een hele belevenis om het gevecht aan te gaan met zon grote snoek. En wanneer ze eenmaal de smaak te pakken hebben is er geen houden meer aan. Totaal verkleumd zie ik ze langs de waterkant staan in de hoop die ne grote snoek te kunnen vangen.
Het merendeel weet tegenwoordig wel dat ze in het bezit moeten zijn van een schriftelijke toestemming c.q. (jeugd)vispas.
Waar ze niet zo goed van op de hoogte zijn, zijn de gedragsregels en dat is erg jammer. Zeker voor de vis. Gevangen vis wordt ondeskundig van de haak gehaald en niet in hetzelfde water teruggezet. De vangst moet mee naar huis en beland daarna meestal in de vuilnisbak of wordt achteloos aan de waterkant achtergelaten.
Van een gedragscode heeft de jeugd veelal nog nooit gehoord.
Het is natuurlijk voor zon mannetje van een jaar of tien, elf moeilijk te begrijpen dat hij zijn gevangen buit meteen weer terug moet zetten, dit vergt dan ook enige uitleg.

        

Gelukkig wordt er tegenwoordig steeds meer visles gegeven op school en dat is echt nodig zodat de jeugd leert verantwoord om te gaan met vis.
Scholen die belangstelling hebben kunnen contact opnemen met info@fishinginfo.eu

                      
  info@fishinginfo.eu