GESLOTEN TIJDEN VOOR SPORTVISSERS: ZO ZIT HET!

door Fishing Info Europe
 

In het voorjaar hebben sportvissers te maken met twee gesloten periodes: een gesloten tijd voor vissoorten (=directe terugzetplicht) Ún een gesloten tijd voor bepaalde aassoorten.
Met name voor de snoek, snoekbaars en baars geeft dit altijd veel vragen omdat de gesloten tijden niet gelijk lopen. Hieronder leest u hoe het zit.

Maart
In de maand maart mag je volgens de wet vissen met kunstaas, een stukje vis of een dood visje. Vang je hiermee een snoek dan moet je deze direct terugzetten (gesloten tijd voor de snoek). Vang je een snoekbaars of baars die voldoet aan de minimummaat dan mag je deze wel in bezit hebben, als de vergunningsvoorwaarden dit toestaan.

April en mei
Van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei mag je in het binnenwater (dus nog wel in de kustwateren en in zee) niet met kunstaas, een stukje vis of met een dode vis vissen en moet je iedere snoek, snoekbaars of baars die je eventueel vangt, direct terugzetten (zowel gesloten tijd voor aassoorten als gesloten tijd voor de vissoorten snoek, snoekbaars en baars).

LAATSTE ZATERDAG MEI
Vanaf de laatste zaterdag van mei (einde gesloten tijd aassoorten Ún einde gesloten tijd voor snoek, snoekbaars en baars) mag je wettelijk gezien weer met alle aassoorten vissen en mag je bovenmaatse snoek, snoekbaarzen en baarzen in bezit hebben mits de voorwaarden van de vergunning dat toestaan. Op grond van de voorwaarden in de vergunning is het in bezit hebben van snoek bijna altijd verboden en is het aantal snoekbaarzen dat je in bezit mag hebben, meestal beperkt tot twee.

Let op de vergunningsvoorwaarden
Een visrechthebbende, bijvoorbeeld jouw eigen vereniging, kan als voorwaarde in de schriftelijke toestemming een langere gesloten periode vaststellen voor bepaalde vissoorten.
Een visrechthebbende mag ook een langere gesloten periode vaststellen voor het gebruik van bepaalde aassoorten. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij het IJsselmeer en het Markermeer waar de gesloten tijd voor bepaalde aassoorten al eerder ingaat en ook langer duurt dan de wettelijke periode. In de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren die hoort bij de VISpas is de gesloten periode voor deze wateren vastgesteld van 16 maart tot en met 30 juni. Kijk dus ook altijd naar de voorwaarden.
Sportvisserij Nederland

                     
  info@fishinginfo.eu