HENGELSPORT VOOR IEDEREEN

door Fishing Info Europe.
 

Naar aanleiding van de ervaring die ik heb opgedaan aan de waterkant ,als controleur van hengelsportverenigingen, ben ik momenteel bezig voor de behinderde medemensen, die graag een hengeltje uitgooien en ook graag een hengeltje willen kopen.

En heb besloten mij in te zetten voor deze categorie sportvissers, die groter is dan iedereen zou vermoeden (mensen lopen hier niet mee te koop).

Heb 2 grote hengelsportzaken Hoving Hengelsport en het Goois Hengelsportcentrum bezocht en heb hun meteen bereid gevonden hun winkel aan te passen, zodat mensen met een handicap binnenkort ook daar binnen kunnen komen. De gemeente Hilversum heeft zich ook bereid verklaart hieraan hun volle medewerking te verlenen.
Ook een invalidentoilet zie ik graag gerealiseerd.

In verschillende landen zoals Engeland en Finland, wordt dit als vanzelfsprekend beschouwd, maar in Nederland moet men voor dit soort dingen nog een flinke strijd leveren.
Ik heb diverse partijen bereid gevonden de koppen bij elkaar te steken en eens te kijken wat we kunnen betekenen voor de regio. Het zou leuk zijn als wij ons als koploper kunnen profileren en andere gemeenten en hengelsportverenigingen een voorbeeld kunnen stellen. Een kickoff heeft reeds plaatsgevonden.

Gemeenten en hengelsportverenigingen buiten de regio hebben hun belangstelling hiervoor al getoond.
Dit zou dan gaan om een prefab chemisch toilet , hufterproef, welke reeds lange tijd geleden ontwikkeld is en met enige aanpassing op verschillende manieren te gebruiken is.
We zijn een regio met veel recreatie, dit trekt ook veel mensen van buitenaf aan.
De gemeenten Hilversum, Wijdemeren, de provincie en de Gehandicapten Raad, zijn bereid gevonden hun medewerking voor deze realisatie te verlenen.

Ik hou u op de hoogte.

Don Schley

                     
  info@fishinginfo.eu